Små vattenkraftverk hotas trots höga elpriser

Många mindre vattenkraftverk kan komma att läggas ner efter år 2010 av ekonomiska skäl, trots höga elpriser.

Då ändras reglerna så att den småskaliga vattenkraften inte längre får behålla rätten till så kallade gröna elcertifikat och därmed går ägarna miste om stora inkomster. Bo Lindgren äger flera små vattenkraftverk, bland dom Dylta kraftstation. Han menar att man inte längre kommer att ha råd att underhålla och reparera de små kraftverken och att dom därför kommer att läggas ner. Och det kanske är det som regeringen vill. För ett av argumenten för att ta bort elcertifikaten för småskalig vattenkraft är att den har stor miljöpåverkan. Regeländringarna har kommit efter en uppgörelse med miljöpartiet i budgetförhandlingarna. och innebär att dom små vattenkraftverken förlorar alla möjligheter att få elcertifikat efter år 2010. För Dylta kraftverk innebär det minskade intäkter på omkring 300 000 per år efter år 2010. I Sverige finns det nästan 1600 vattenkraftverk som vardera producerar mindre än än 1,5 megawatt. Tillsammans svarar dom för en procent av sveriges elproduktion eller 1,7 terrawattimmar. Kritikerna menar att det är en konstig politik som nu hotar de mindre kraftverken och gynnar de större. I stället menar bland annat Bo Lindgren borde man satsat mer på småskalig vattenkraft och dom gamla kraftstationer som redan finns men inte används.