Mp vill stoppa Sveriges export av vapen

Miljöpartiet driver frågan om en omställning av den svenska vapentillverkningen till annan civil produktion. Miljöpartiets Mikael Johansson från Örebro menar att så kallad grön teknik skulle kunna ge 180 000 nya jobb i stället för vapentillverkningen.