Vill fortsätta projekt för att minska våldet på krogarna

Länsstyrelsen vill ha en fortsättning på ”Projekt ansvarsfull alkoholservering” som drivits senaste året.
Målet är att minska våldet i krogmiljöerna genom hårdare kontroll av åldersgränser och att förmå restaurangerna att inte servera alkohol till redan berusade.

Annica Borg på länsstyrelsen i Örebro säger att man inledningsvis under projektet har jobbat med att skapa kontakter mellan restaurangpersonal och polis och sociala myndigheter som arbetar för att minska alkoholskadorna.
För att kunna fortsätta med projektet begär länsstyrelsen 700 000 kronor i bidrag från staten.