Försäljningen av nikotinläkemedel ökar

Försäljningen av nikotinläkemedel fortsätter att öka, visar siffror från Apoteket. Under första halvåret av 2006 sålde Apoteket totalt 11,9 miljoner dygnsdoser, en ökning med 2,9 procent i hela landet jämfört med motsvarande period förra året. I Örebro län har försäljningen av nikotinläkemedel ökat marginellt med 0,2 procent.