Få husägare vill byta ut elvärmen

I Örebro län visar husägare med direktverkande eluppvärmning dåligt intresse för de konverteringsstöd som finns att söka. Hittills har bara ett drygt fyrtiotal ansökningar om bidrag för att byta från direktverkande el till mer miljövänliga värmekällor kommit in till Länsstyrelsen i Örebro län.