Fler mammor i Örebro län ammar sina barn

Allt fler mammor i Örebo län väljer att amma sina barn i stället för att ge dem mjölkersättning. Bland mammor som väljer att helt amma sina barn är ökningen så stor att Örebro län blivit bättre än riksgenomsnittet. Det visar statistik från Barnhälsovården.