Talludden i Åsbro lyckades få stadsråd till valdebatt

Jämställdhetsminister Jens Orback är en av de politiker som kommer till Talluddens sommarhem i Åsbro nästa vecka.
Alla partier har tackat ja till att vara med i valsamtalen som ordnas av Kumla Missionsförsamling och Åsbro frikyrkoförsamling.