M-förslag: Slopa arbetsgivaravgiften för invandrare

Ta bort arbetsgivaravgiften för nyanlända invandrare och inför ett yrkesprov som värderar deras yrkeskunskaper och utbildning.

Det föreslog den moderate riksdagsmannen Sten Tolgfors från Örebro vid en debatt om integration i Örebro på lördagen. Enligt Sten Tolgfors finns det drygt 1.500 personer med utomnordisk bakgrund som saknar jobb i Örebro län. Han vill också ha bättre lagar mot diskriminering på arbetsmarknaden.