Beslutet att BSE-testa får ifrågasätts

Alla får som är äldre än 18 månader ska BSE-testas när dom slaktas. Det har EU-kommissionen beslutat.

Inom fårnäringen skapar beslutet oro eftersom det ännu inte är klart vem som ska betala för testerna.

På Lekebergs gård norr om Fjugesta har Nils Drakenberg 550 tackor å han tycker att beslutet är förhastat.

Alla får som är äldre än 18 månader och slaktas måste med alltså med början i september testas för BSE. I första hand ska testerna pågå under sex månader och sedan ska det tas ett beslut om dom utökade testerna ska fortsätta.

För redan i dag testas alla får som självdör eller avlivas i Sverige. Ungefär tretusen BSE tester utförs årligen. Det tycker Nils Drakenberg borde räcka.

Hittills har inget fall av BSE hos får konstaterats i Europa. Men två fall i Frankrike och ett i Grekland är under utredning.

Tester av självdöda eller avlivade får betalas i dag av Jordbruksverket och så kommer det även att vara framöver. Men vem som ska betala för de övriga BSE testerna är inte helt klart. EU kommer att betala 7 euro eller drygt sextio kronor per test men kostnaden kommer troligen att ligga mellan 130 till 350 kr och vem som ska betala mellanskillnaden är inte klart.

Gudrun-haglund Eriksson ordförande i örebro läns fåravelsförening tror inte att fårfarmarna kommer att ha råd att betala.