Mer positiv bild kring Svenska kyrkan

Svenska kyrkan i Örebro har en mer negativ bild av sig själv än vad medlemmarna har. Förtroendet och tilltron till kyrkan har blivit bättre, det visar en undersökning som gjorts av medlemarnas åsikter. Det här glädjer informatör Mia Bylander på Svenska kyrkan i Örebro.

Drygt trehundra personer har intervjuats om sin syn på svenska kyrkan i Örebro. Bilden är enligt den konsult som analyserat siffrorna positiv. Sedan den förra undersökningen 2003 har till exempel andelen personer som svarar att kyrkan har hög trovärdighet ökat från 60 till 67 procent.

Särskilt högt förtroende har kyrkan när det gäller dop, konfirmation, bröllop och begravningar där nio av tio medlemmar ansåg att de kunde vända sig till kyrkan.

Ett annat resultat är enligt den konsult som gjort analysen att det finns en negativ syn inom kyrkan, till exempel om att många lämnar Svenska kyrkan. Men Mia Bylander håller inte riktigt med om det.

Nu ska undersökningen presenteras för kyrkorådet och kyrkofullmäktige. Sedan bestäms det hur arbetet ska gå vidare.