Löneskillnader mellan könen kvarstår

Det är fortfarande stora löneskillnader mellan män och kvinnor på samma jobb. En kvinna med jämförbar ålder, utbildning, arbetstid och sektor tjänar i genomsnitt 92 procent av en mans lön enligt statistik från, SCB, Statistiska Centralbyrån.

Enligt SCB har den kösrelaterade löneskillnaden i princip varit densamma sedan 1992, då mätningen publicerades första gången.
Kvinnornas snittlön förra året låg på 22 100 kronor per månad, jämfört med snittlönen för män som var 26 500 kronor per månad.