Kampanj räddade moderat i Askersund

Den politiska situationen i Askersund de kommande fyra åren är fortfarande oklar. Det är inte avgjort om det blir fortsatt socialdemokratiskt och centerpartistiskt styre eller om centern ska samarbeta med övriga borgeliga partier. Samtidigt är det också oklart vem som ska vara moderat kommunalråd i kommunen.

Calill Ohlsson har varit förstanamn och kommunalråd för moderaterna i Askersund de senaste åren, men i nomineringsarbetet inför årets val utsåg moderaterna i stället Lolo Lindström till förstanamn.
Valet avslöjade en klar spricka inom moderaterna i Askersund och Calill Ohlson svarade med en aktiv personvalskampanj för att försvara sin ställning.
Kampanjen lyckades, såtillvida att Calill Ohlson fick flest personvalsröster av moderaterna i Askersund 310 stycken. Lolo Lindström fick bara hälften 153 stycken. Men vem som kommer att sitta på kommunalrådsposten är fortfarande oklart.