Höjd trafikförsäkring med nya regeringen

Trafikförsäkringen på bilar kan komma att höjas med ungefär hundra kronor per månad med den nya borgerliga regeringens förslag. Kostnaderna för trafikskador har mer än fördubblats de senaste 5-6 åren och alliansen menar att det måste betalas av bilisterna - men i större utsträckning än idag.

Det är notan för rehabilitering, sjukpenning och livränta som alliansen menar att bilisterna ska betala fullt ut, som det är idag är många billösa skattebetalare med och bidrar.
Tom Bjerver som är VD på Motoförarnas helnykterhetsförbund är orolig för vad den nya utgiften ska betyda för bilförare som redan idag har stora utgifter för sin bilanvändning.
Dåligt beteendet bakom ratten kan man komma till rätta med genom en bättre körkortsutbildning, menar han och ogillar att man bryter ut en riskgrupp i sjukförsäkringen.