Sjuksköterskor larmar om underbemanning

Sjuksköterskorna på äldreboendet Rostahemmet i Örebro har fått nog. Efter nio månader med underbemanning och stor vikarieomsättning har de avsagt sig det medicinska ansvaret för de boende på hemmet.

I ett brev som de skickat till ledningen, socialstyrelsen och arbetsmiljöverket, beskriver de sin arbetssituation som ohållbar och ohälsosam. Oro, nedstämdhet och sömnsvårigheter är utbrett baldn sköterskorna.
Nu lovar Christina Klingberg, verksamhetschef på Rostahemmet, att de två sjukskötersketjänster som varit vakanta sen i januari skall tillsättas. Därmed har sköterskorna återtagit med medicinska ansvaret på äldreboendet.