Arbetsmiljöverkets krav på Rostahemmet

Arbetsmiljöverket har varit på besök på Rostahemmet i Örebro efter att sjuksköterskorna som jobbar där slagit larm om att deras arbetssituation är ohållbar. Som vi berättat tidigare så tycker sjuksköterskorna på Rostahemmet bland annat att glädjen i arbetet har försvunnit när de inte längre känner att de klarar av sitt arbete på ett tillfredställande sätt. Vikarierna är många och de byts ofta ut. Dessutom är sjuksköterskorna underbemannade. Efter arbetsmiljöverkets inspektion förra veckan så kommer nu en rad krav som kommunen måste lösa.

Enligt arbetsmiljöverket är det många saker som inte är bra på Rostahemmet. Verket kräver bland annat att det ska finnas rutiner för hur arbetet ska prioriteras när det fattas personal, något som inte är helt klart idag. Verket kräver även att stödet och handledningen till personalen ska öka. Dessutom måste kommunen informera arbetsmiljöverket om vilka åtgärder man vidtagit senast den 30:e november i år. De ska med andra ord göra en handlingspalan för att underlätta för personalen. Kraven som ställs efter inspektionen är det absolut minsta som alltså måste åtgärdas enligt arbetsmiljöverket.