Civilpliktiga poliser kollar nykterheten

Det är inte bara den vanliga polisen som sköter trafik- och nykterhetskontroller. Under trafiknykterhetens dag kallas ett 50-tal civilpliktiga poliser in som beredskapspoliser för tjänstgöring. Lars Ferm insatsledare på Örebropolisen berättar att beredskapspoliserna har väldigt olika bakgrund. De får en grundläggande polisutbildning på en månad och sen är det vidareutbildning en gång vartannat år. Under torsdagen fanns de längs E18 på en nykterhetskontroll i trafiken.