Lågt intresse för organdonation

Intresset för att donera organ har minskat något i Sverige men i Örebro-Uppsala regionen är intresset något högre än i landet som helhet. Det berättar professor Gunnar Tufvesson som är chef för transplantationsverksamheteni i regionen.

Sen slutet av 90-talet har man i landet som helhet gjort cirka 13-15 donationer per miljoner invånare och år, men i Örebro-Uppsala regionen görs omkring 20 donationer per miljoner invånare och år. Gunnar Tufvesson ser en klar koppling mellan de kampanjer som hålls och hur många som anmäler sig till donationsregistret.
Att fler donationer kan göras i vår region tror Gunnar Tufvesson beror på att sjukvårdspersonalen är relativt välutbildade när det gäller organdonationer.
-Välutbildad personal har lättare att göra ett bra jobb, säger Gunnar Tufvesson.