Svårt att prata om skulder

Barn och unga som växer upp i familjer som är hårt skuldsatta skäms och mår inte bra. Men för att hjälpa och stötta andra har 19-åriga Michelle Asprou från Nora engagerat sig i föreningen Unga Riddare. Föreningen är en avknoppning från Fattiga Riddare, en förening för överskuldsatta. Michelle har själv växt upp i en familj som haft det knapert och hon säger att det påverkade henne väldigt mycket under hennes uppväxt att hon inte kunde följa med på t ex skolresor.

-Men det är inte bara negativt, man lär sig mycket av det också, säger Michelle Asprou.
Hon säger att det är viktigt att folk får veta att de fattiga barnen finns, att det är många skuldsatta hushåll i dag som inte vågar prata om det.
-Vi ungdomar finns och politikerna måsta ta tag i det och följa barnkonventionen som faktiskt finns, säger Michelle Asprou.