Svårare för fångar och journalister att få kontakt

Det har blivit svårare för intagna på svenska fängelser och journalister att få kontakt med varandra. I en ny mediapolicy slår nämligen Kriminalvården fast att fängelsepersonal inte längre får agera ombud när media letar efter lämpliga interner att intervjua.

Det här har fått de intagna i Förtroenderådens Riksorganisation, FRIO, att reagera starkt, eftersom media är en viktig kanal för dem att få sin röst hörd. Ricard Nilsson avtjänar ett livstidsstraff på Kumlafängelset och är ordförande för FRIO.
I Kriminalvårdsstyrelsens nya kommunikationsstrategi står bland annat att: ”Anställda inom Kriminalvården inte ska agera ombud för journalister som vill hitta lämpliga klienter att intervjua.”
Tidigare har det varit så att en redaktion kunnat höra av sig till en anstalt för att få hjälp av personalen att hitta en intern för en intervju eller debatt samma dag. Men nu måste redaktionen veta exakt vilken fånge man söker, skicka en skriftlig förfrågan till anstaltsledningen och sedan vänta på svar om fången vill prata.
Vill han det måste han lämna en skriftlig anhållan och om den beviljas kan journalisten och interner mötas, när det passar anstaltsledningen.
Det här är kärnan i FRIO:s kritik. Ricard Nilsson menar att den nya mediapolicyn bara är ännu en i raden av inskränkning av fångarnas rättigheter. Som högre och fler fängelsemurar, längre straff, minskade möjligheter till permission, besök utifrån och kontakt mellan fångar.
Han ser policyn som ett verktyg för Kriminalvårdsledningen att styra allmänhetens bild av svensk kriminalvård.

Kriminalvårdens egna skäl till de skärpta reglerna för mediakontakter, handlar främst om säkerhet, men också om att minska oron på anstalterna.
När vissa fångar får utrymme i media skapas avundsjuka, interners anhöriga drabbas, och det förekommer att fångar tvingar medfångar att prata med media, enligt Kriminalvården.
Nu gör förtroenderådens riksorganisation vad man kan för att underlätta för journalister att få kontakt med interner, trots den nya mediepolicyn genom att förse media med namn på intagna som kan och vill prata.

Anna Nyström
anna.nystrom@sr.se