Ingen lyssnar på barnen

Barn och unga ska få vara med och bestämma, det står skrivet i Barnkonventionen. Men det kan vara skralt med hur våra myndigheter tar till sig kravet. Det menar Barnombudsmannen som på måndagen presenterade en rapport om vad barn och unga anser om fritids- och kulturutbudet i och utanför skolan.

Barnombudsman Lena Nyberg säger att besluten blir så mycket bättre om vuxna lyssnar till vad barnen har att säga: