Biogasmöte i Örebro

Lantbrukare inom 3 mils radie från Örebro är under tisdagen inbjudna till informationsmöte i Örebro om biogas. Kommunen och svensk biogas planerar för en så kallad gröngasanläggning där biogas ska produceras från olika grödor.

Enligt inbjudan till konferensen tyder allt på en ökad efterfrågan av biogas de kommande åren.