Hyresgästerna kräver sänkta hyror

Hyresgästföreningen kräver oförändrade eller sänkta hyror hos bostadsföretagen i regionen. Hyresgästfölreningen har presenterat sina krav inför hyresförhandlingarna och enligt hyresgästföreningen finns det i framför allt de större orterna möjlighet att sänka hyrorna.

Hyresgästföreningen motiverar också kravet på sänkta eller oförändrade hyror med att ensamstående och pensionärer fått sämre ekonomi den senaste tiden.