Vänsterpartiet i Degerfors försvarar järnvägsstationen

Näringslivets utspel om att flytta tågstationen i Degerfors håller inte, det menar Peter Pedersen, vänsterpartist i fullmäktige. Ledare för stora företag i regionen och företagsorganisationer pekar på att det är viktigt att bygga ett resecentrum mitt i samhället för att besökare ska få både service och ett bättre bemötande i stan. Men Peter Pedersen, som hellre rustar den befintliga stationen, menar att det är svaga argument.