Sydlänken presenterades

Svenska kraftnät är klara med sin förstudie för Sydlänken, den nya delen av stamnätet för el som ska gå mellan Hallsberg och Hörby. Den nya ledningen ska ge tryggare elförsörjning.

Fyra olika dragningar av den 40 mil långa ledningen presenterades. Förslaget innhåller både luftledning och nedgrävd markkabel. Nu följer en tre månader lång period av samrådsarbete när kommunerna får tycka till om förslagen.