Mikael Johansson (mp) omvald till gruppledare

Miljöparitets riksdagsman från Örebro Mikael Johansson fick förnyat förtroende och valdes om till gruppledare för partiets riksdagsgrupp. Därmed fortsätter han sitt uppdrag att samordna partiets arbete i riksdagen.

Mikael Johansson valdes även till ordinarie ledamot i konstitutionsutskottet och ersättare i kulturutskottet. Däremot lämnar han trafikutskottet inför den kommande mandatperioden.