Kulturpris till Magnus Wetterholm

Örebro läns landstings nya kulturpris går till skådespelaren och entreprenören Magnus Wetterholm från Stadra. Han tilldelas priset för att han gett länets invånare nyskapande och inspirerande kulturupplevelser.

Han tilldelas priset speciellt för sin verksamhet vid Stadra Herrgård där han erbjudit teater med bakgrund i den svenska litteraturen.

Magnus Wetterholm har satsat sin ”arbetskraft, entusiasm, talang och kunskap för att ge länets invånare nyskapande och inspirerande kulturupplevelser” skriver landstingets kultur- och folkbildingsnämnd i sin motivering till priset.

Landstingets nyinstiftade kulturpris är en utmärkelse som ska gå till en person eller grupp som genom sin kulturella gärning bidrar till att kulturlivet i länet utvecklas.