Avgrävda vattenledningar drabbar Lannabor

En vattenledning och en avloppsledning har grävts av i samband med motorvägsbygget mellan Örebro och Karlskoga. Det här innebär att alla boende i Lanna kommer att vara utan vatten i flera dagar.

Örebro kommun kommer att ställa ut tankbilar så att de som berörs får hämta vatten. Tankbilarna kommer finnas i Skärmartorp, Hidingebro och i Lanna.
Problemen ser ut att bli långvariga. Över helgen och in i nästa vecka enligt den första prognosen från tekniska förvaltningen.
Avbrottet rör inte de som bor i Vintrosa.