Vatten till alla i Lanna

Med några få undantag ska alla hushåll i Lannaområdet i Lekebergs kommun nu ha vatten i kranarna. Det var på fredagen som två vattenledningar grävdes av i samband med motorvägsbygget.

Örebro kommun har placerat ut en hydrofortank som rymmer 13 kubikmeter vatten och den pumpar nu ut vatten till hushållen. Just nu så kloreras de ledningar som gick av och enligt Sten Bergman på Örebro kommun så kan det dröja till onsdag eller ännu längre innan de kan användas igen.