Rex får fortsätta i finskspråkig förskola

Tvåårige Rex i Storå i Lindesbergs kommun kommer få fortsätta att gå på den finskspråkiga förskolan i Örebro, även om inte pojkens hemkommun Lindesberg vill betala för honom. Det säger rektorn för Sverigefinska Språkskolan i Örebro.

Vi har tidigare berättat om tvåårige Rex i Storå i Lindesbergs kommun, som har en svensk mamma och en pappa som kommer från Finland. Familjen vill att pojken ska lära sig finska ordentligt så att han kan prata med sina släktingar. Men Lindesbergs kommun har sagt nej till att låta honom gå i den enda finskspråkiga förskolan som finns i Örebro län, någonting som föräldrarna har överklagat till länsrätten, och där ligger ärendet nu i väntan på ett beslut.
Men Rex går redan nu i Sverigefinska språkskolans förskola i Örebro, och rektorn där Matti Lautkoski har inga planer på att slänga ut honom bara för att pengarna saknas. Men han tycker att Lindesbergs kommun agerar helt fel när de säger nej till önskan om att låta Rex bli tvåspråkig.
Enligt Matti Lautkoski är det omöjligt att göra ett barn riktigt tvåspråkig bara genom att prata ett annat språk än svenska hemma.
Lindesbergs kommun ordnar barnomsorg och kommunen är inte skyldig att bevilja förskola i en annan kommun, enligt Conny Johansson tillförordnad förvaltningschef på Lindesbergs kommun.