Stopp för nedfrysning i väntan på ny begravningsmetod

Skatteverket sätter stopp för nedfrysning av döda personer som ska frystorkas för en så kallad ekologisk gravsättning. Tio avlidna svenskar varav en från Örebro län har tidigare beviljats dispens från begravningslagen och förvaras nedfrysta i väntan på den nya begravningsmetoden.

Men ännu finns ingen anläggning för frystorkning och Skatteverket kommer därför inte bevilja fler dispenser.