Brott på gruppboenden polisanmäls sällan

Det är sällan brott mot funktionshindrade på gruppboenden polisanmäls. Det kan handla om stölder eller sexuella övergrepp som personal eller andra begått mot de funktionshindrade.

Men anställda på gruppboendena anser ofta att det rör sig om sociala eller arbetsmiljöproblem, säger forskningsledaren Kerstin Färm på socialtjänsten i Örebro. Hon har intervjuat mellanchefer på hundra gruppboenden i tre kommuner, en undersökning som är den första i sitt slag i Sverige.