Ökad hastighetsbevakning under veckan

Den här veckan ökar polisen hastighetsövervakningen i hela landet i och med den så kallade hastighetsveckan. Bland annat så kommer övervakningen med de manuella laserinstrumenten öka.

I Örebro är det ökad bevakning på samtliga vägar och det är i första hand för att få ner genomsnittshastigheten och för att få allmänheten uppmärksam på att bötesbeloppen nu har höjts till det dubbla.

Tidigare kunde polisen som mest skriva ut böter på 2000 kronor. Nu kan böter ges på 4 000 kronor.

Samtidigt kommer Vägverket och NTF att informera om hur viktigt det är att hålla hastigheten för att få ned anatalet dödade i trafiken.

Hastighetsveckan är en årlig återkommande insatsvecka inom det europeiska trafiksäkerhetssamarbetet.