Kyrkogårdschef kritisk till förvaring av döda kroppar i väntan på frystorkning

Kyrkogårdschefen i Örebro, Anders Kjellberg, är kritisk till att döda kroppar förvaras i väntan på att bergravningsmetoden, frystorkning, ska börja användas. Metoden är nämligen inte laglig och det saknas en anläggning för frystorkning.

Företaget Promessa lanserar frystorkning som ett miljövänligt begravsningsalternativ. Det går ut på att kroppen sänks ned i flytande kväve och då blir så skör att den sen faller sönder till pulver som man begraver på kyrkogården. Problemet är att metoden inte är laglig och att det saknas en anläggning. I väntan på den ligger tio döda personer i frysförvar runt om i landets krematorier.

En av dem är från Hallsberg och ligger sedan slutet av mars i krematoriet i Örebro. Men som det verkar bara till årsskiftet för nu har Skatteverket beslutat att inte tillåta att kropparna förvaras längre än två månader innan de måste begravas. Och någon lagändring är inte på gång, frågan har inte behandlats i riksdagen än.