Ont om jobb för länets unga

Ungdomsarbetslösheten fortsätter att vara hög i länet, betydligt högre än i landet som helhet. I september var ungefär 12 procent av länsborna mellan 18 och 24 år antingen arbetslösa eller sysselsatta i någon form av arbetsmarknadsåtgärd.

Siffran är i stort sett oförändrad jämfört med september i fjol.

Allra svårast att få jobb är det för ungdomarna i Ljusnarsberg och Degerfors där runt 18 procent är utan jobb.