Männen borde protestera mot kvinnovåldet, kräver Kvinnohusets ordförande

Föreningen Kvinnohuset i Örebro har inga planer på att - som man gjort i Västerås - nattvandra för göra gatorna säkrare efter den senaste tidens våldtäkter. Ordförande Gun Hedlund tycker istället att männen borde ge sig ut och protestera mot kvinnovåldet.

Själva har de inte resurser i föreningen Kvinnohuset för att gå ut och markera sitt missnöje med att kvinnor inte har samma möjligheter som män att röra sig fritt utan att riskera att bli attackerade. Enligt Gun Hedlund prioriterar föreningen att ge skydd åt kvinnor och barn som tvingas fly från sina hem på grund av våld.
Och Gun är kritisk till att så mycket fokus riktas mot utomhusvåldet mot kvinnor, på bekostnad av det betydligt vanligare våldet i till synes trygga miljöer.