"Politiker dåliga på hyresfrågan"

De som kandiderar till kommunfullmäktige i Östergötland bor oftare i bostadsrätt och småhus än i hyreslägenheter jämfört med länsinvånarna i stort. Det visar den undersökning som Sveriges Radio gjort om kandidaterna till höstens val. Resultatet är något som hyresgästföreningen lägger märke till när politiker uttalar sig i bostadspolitiska frågor.
- Somliga har ett väldigt dåligt kunnande om hyresfrågan. Orsaken kan vara att de bor i villa, säger Erik Malmberg vid Hyresgästföreningen i Östergötland. Att politikerna inte har erfarenhet av att bo i hyreslägenhet, kan vara en av orsakerna till att det på tio år har blivit dubbelt så dyrt att bo i hyreslägenhet, tror Erik Malmberg. Bland de politiker som kandiderar till fullmäktige i Östergötlands kommuner är det vänsterpartiets listor som motsvarar genomsnittet i kommunen, därefter följer miljöpartiet och sedan socialdemokraterna. Erik Malmberg menar att det också avspeglar sig i framförallt Vänsterpartiets syn på bostadspolitik. - Vänsterns uppfattning har ofta legat nära hyresgästföreningens, generellt även socialdemokraterna och miljöpartiet. Men hur politikerna bor betyder inte nödvändigtvis att det bestämmer vilken syn dom har på bostadspolitiken. Erik Malmberg menar att centern länge stått nära hyresgästföreningen, trots att nästan alla av partiets kandidater bor i småhus. - Centern har tidigare varit anhängare av allmännyttan och de kommunala bostadsbolagen, men nu är jag mer tveksam till det i alla fall på riksnivå. Kommer man ut i kommunerna är det mer nyanserat och inte lika svart eller vitt, säger Malmberg. Olof Sjölander, SR Östergötland Få politiker bor i hyresrätt Läs mer om undersökningen