Utveckling av gymnasieprogram

Det specialutformade gymnasieprogram som ska starta i Linköpings kommun, med både naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig inriktning, är en vidareutveckling av ett program som redan finns vid Berzeliusskolan.

- Jag ville ha både naturämnen och lite samämnen för jag tycker det är väldigt roligt med historia och samhäll, säger Kristin Malmqvist som går andra året på den blandade utbildningen vid Berzeliusskolan.
Det naturvetenskapliga programmet på Berzeliusskolan som finns idag med lokal inriktning samhällsvetenskap, fick nästan bara kvinnliga elever det första året. Det var ingen överraskning för skolan. Avsikten med programmet var bland annat att locka fler tjejer till naturvetenskapliga utbildningar, berättar lärare Hans Mattsson.
- Vi startade framför allt för att vi upplevde att många elever, framför allt flickor, var väldigt tveksamma till att välja naturvetenskapsprogrammet och då valde vi att starta det här som en liten mjukare variant av NV-programmet.
Idag har könsfördelningen på programmet jämnats ut helt.

Alla blir naturvetare
På programmet är B-kurserna i de tunga naturvetenskapliga ämnen fysik, biologi och kemi inte obligatoriska utan man kan välja till dem. Men även om man inte väljer de kurserna så går man ut som naturvetare - med samhällsinriktning. Den som vill gå vidare och exempelvis bli civilingenjör eller veterinär får då komplettera på vuxenutbildningen. Och lärare Hans Mattsson anser naturvetarna på utbildningen blir av ett annat slag än tidigare.
-Jag tror att det blir naturvetare som är samhällsmedvetna och som kan använda sin naturvetenskap på ett för samhället gångbart sätt. Vi tror verkligen på det här.