Osäkert om stöd till extraundervisning

Marielundsgymnasiet i Norrköping bör fortsätta att delta i det europeiska nätverket Second Chance Shool.
Det anser Humanistiska nämnden, men i år kan kommunen bara bidra med pengar till medlemskapet, inte till verksamheten. Det europeiska nätverket är till för att ungdomar med dåliga baskunskaper ska få en undervisning som motiverar dem för studier och ger dem möjlighet till anställning. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen ska betala 50 000 kronor för medlemskapet i år, och nästa år vara med och betala även till själva verksamheten. På måndag diskuterar kommunstyrelsen förslaget.