"Olönsamt att sälja stadshuset"

Stadshuset i Norrköping vid Karl Johans Park bör inte säljas. Det anser miljö- och stadsplaneringsnämnden.
De föreslår istället att man utreder om man kan placera kommunal verksamhet i kontorslokalerna där och om lokalerna kan hyras ut till fler. Det är vänsterpartiet som föreslagit att Stadshuset ska säljas men en utredning visar bland annat att priset inte skulle täcka det som lagts ned på byggnaden. En försäljning skulle också innebära att kommunstyrelsen skulle behöva hyra representationslokaler någon annanstans. Dessutom handlar det om en kulturbyggnad som kommunen ägt i 200 år. På måndag tas ärendet upp i kommunstyrelsen.