Östgötaföretag klarar sig bra

Östergötland är ett av de län i landet där konkurserna fortsätter att sjunka.
I juli gick 7 företag i länet i konkurs jämfört med 13 i juli i fjol. Det visar siffror från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC. Men samtidigt som företagskonkurserna minskar i Östergötland ökar de i landet totalt, med 23 procent om man jämför juli i år med juli förra året.