Kulturpolitiskt program i Norrköping

Barn och ungdomars kulturbehov ska sättas främst när nu Norrköping är på väg att få ett kulturpolitiskt program.
Tjugoåtta olika instanser har haft åsikter om programmet, och enligt kultur- och fritidsnämnden har de flesta varit positiva. Orsaken till att man nu vill statsa på barn och ungdomar är, enligt nämnden, att om de unga får sina behov tillgodosedda, skapas ett kulturklimat som är bra även för vuxna. Kultur och fritidsnämnen anser dock nu att kommunen måste ta fram en enhet som ansvarar för kulturfrågorna. Politikerna i Kommunstyrelsen ska ta ställning till förslaget på måndag.