Färre östgötar trots fler födslar

Det föds fler barn i Östergötland i år jämfört med förra året.
Ökningen är 92 barn i Linköping och 20 i Motala, medan det i Norrköping fötts sju barn färre hittills i år jämfört med förra året. -Minskningen i Norrköping kan bero på att färre Stockholmsmammor kommit för att föda, säger klinikchef Kerstin Johansson vid Vrinnevisjukhuset. Trots att barnafödandet ökar i länet så minskar befolkningen, hittills i år med 94 personer.