Skolbarn i Finspång oförsäkrade under loven

Hundratals barn i Finspång är oförsäkrade under fritiden. Det är av besparingsskäl som kommunen väljer att inte försäkra barnen, säger Göran Karlsson, ordförande i kommunens servicenämnd.

Alla skolbarn i Sverige har en olycksfallsförsäkring via kommunen. Men Finspång har valt att inte försäkra skolbarnen på fritiden, till skillnad från andra kommuner i länet. Det visar en undersökning som försäkringsbolaget IF har gjort. Och enligt Göran Karlsson finns det två skäl till att barnen inte är försäkrade. Han säger att försäkringen har funnits tidigare men att den togs bort på grund av besparingar och man diskuterade saken.
- Vi ansåg att skolan har ansvar när barnen är i skolan och föräldrarna har ansvaret när man är ledig.
Även om en del föräldrar inte har råd att teckna någon försäkring tycker Göran Karlsson att det är föräldrarnas ansvar.
- Kommunen kan ju inte ta ansvar för allting.
Markus Norling arbetar på det försäkringsbolag som gjort undersökningen och han tycker det är allvarligt att många föräldrar inte har kunskap om vad deras barn har för försäkring.
- Undersökningen visar att det är i de kommuner där det sämsta försäkringsskyddet finns, där finns den största andelen av föräldrar som inte känner till vad skyddet omfattar.
Markus Norling tror att det vore enklare för föräldrar att hålla reda på vad som gäller om det fanns en gemensam lösning.