Ljusning på arbetsmarknaden i länet

Det ser ljusare ut på arbetsmarknaden i sommar än vad det brukar göra. Totalt nyanmäldes drygt 900 lediga jobb i Östergötland under juli månad, och det är 300 fler än i juli i fjol.
Ser man till hela året hittills, finns det fler nyanmälda platser till Arbetsförmedlingarna än vad det gjorde samma period i fjol. Det visar statistik från Länsarbetsnämnden. Störst är efterfrågan på vård- och omsorgspersonal samt till mindre kvalificerade jobb där det inte behövs någon yrkesutbildning. Inom teknik och data har platserna minskat markant. När gäller arbetslösheten ligger Östergötland över riksgenomsnittet. 4,3 procent var arbetslösa i juli i länet, att jämföra med 4,1 procent i Sverige som helhet.