Neddragning av klimatforskning

Trots att Sverige både nationellt och internationellt håller en hög profil i klimatfrågan, riskerar delar av det svenska klimatforskningsprogrammet Sweclim att gå i graven nästa år.
Kärnverksamheten vid SMHI:s forskningsenhet i Norrköping räddas dock i ytterligare tre år. Även superdatorkörningar vid Linköpings universitet kommer att fortsätta. Forskarna ska koncentrera sig på studier kring regionala klimatförändringar i Nordeuropa.