Kommuner dåligt förberedda på klimatförändringarnas effekter

Förberedelserna för översvämningar, stormar och nya sjukdomar som kan följa i klimatförändringarnas spår är dåliga i kommuner och myndigheter.

- Det tar väldigt mycket tid att få in det i den politiska vardagen, säger Sofie Strobjörk på klimatpolitiskt centrum i Norrköping.

Det har satsats mycket resurser på att minska utsläppen av växthusgaser. Sverige är också ett av de länder som gjort mest för att nå upp till den internationella överrenskommelsen i Kyotoprotokollet för att minska koldioxidutsläppen.

Men förberedelserna för de klimatförändringar som kan komma med översvämningar, högre vattenstånd, stormar och till och med nya sjukdomar som följd är det sämre med i svenska kommuner.

- Man har ju som uppgift att hantera risker i kommunen. Men det man har gjort är man utgår från de samtida klimatvariationerna, säger Sofie Storbjörk.

Hon menar att kommuner och myndigheter inte bara kan beräkna risker utifrån dagens klimat utan även måste räkna med att det förändras över tid.

Sofie Storbjörk på klimatpolitiskt centrum tror att en stor anledning till att kommuner och myndigheter inte jobbar så konkret med hur man ska förberda sig är att det handlar om långa tidsperspektiv.

- Man vet inte exakt vad som ska hända och hur det kommer att bli. När det då konkurrerar med mer akuta, vad man upplever som mer akuta, dagligfrågor, så är det svårare att få medel att hålla de här frågorna på agendan.

Risken är, säger Sofie Storbjörk, att någon typ av katastrof måste inträffa för att den här typen av frågor ska prioriteras.

- Det tar väldigt mycket tid att få in de här frågorna i den politiska vardagen. Samtidigt som det kan gå väldigt fort också om det är någon speciell händelse. Det är väldigt händelsestyrt.

Pelle Zettersten

pelle.zettersten@sr.se