Övervakningskameror allt vanligare

Användningen av övervakningskameror har fördubblats i Östergötland.
Om man jämför årets första sex månader med samma period förra året har antalet anmälningar från affärer, banker och postkontor om att man satt upp övervakningskameror, nästan fördubblats. Från 17 till 31. Andra som vill sätta upp övervakningskameror måste ansöka om det. Och ansökningarna till Länsstyrelsen har mer än fördubblats. Från 7 till 15. Det kan till exempel vara från bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och skolor. Ansökningarna beviljas i stort sett alltid men länsstyrelsen kan ibland bestämma att användningen av övervakningskameran begränsas.