Ökat underskott hos socialtjänsten i Norrköping

I Norrköping visar det sig nu att Socialnämndens befarade underskott på 52 miljoner kronor blir minst 5 miljoner högre.
Anledningen är framför allt den negativa utvecklingen inom barn- och ungdomsvården. Nästan 930 barn och ungdomar har under andra kvartalet behövt hjälp av socialtjänsten. Det är 30 fler än kvartalet före. De flesta har fått någon form av öppen vård, tex boende och kontaktfamiljer, men antalet unga som behövde vård på behandlingshem eller i familjehem ökade. Kostnaderna för vuxenvården har däremot minskat.