150 vindkraftverk räcker inte långt

Den investering i vindkraftverk som flera stora pappers- och gruvföretag ska göra är ett välkommet tillskott för Bravikens pappersbruk i Norrköping men långt ifrån tillräckligt.

- Det blir bara ett marginellt tillskott, säger Anders Lyngestad på Holmen Paper.

Flera stora företag i bland annat pappers- och gruvbranschen. ska tillsammans investera fem miljarder kronor i nya vindkraftverk. Inom fem år är det tänkt att de ska producera en terawattimme per år.

Braviken gör ensamt av med nästan dubbelt så mycket el som alla de nya vindkraftverken tillsammans som mest kommer att producera. Anders Lyngestad säger att Holmen Paper välkomnar all ny el oavsett om det är vindkraft, vattenkraft eller kärnkraft.

Vindkraftsatsningens enda terawattimme är i och för sig mycket el men bara en liten del av det som den elintensiva pappersindustrin gör av med. Holmen och de andra företagen bakom vindrkaftsutbyggnaden arbetar också för att det ska dras en kabel från Ryssland. Den är tänkt att kunna leverera åtta terawattimmar per år, från bland annat rysk kärnkraft.

Industrin vill ha mer el på den svenska marknaden för att få ner priset som de senaste åren stigit kraftigt. Producerar man elen själv tjänar man också mest.

Men röster har höjts för att det inte är lägre elpriser som behövs utan lägre förbrukning från industriernas sida. Men Anders Lyngestad säger att de redan gör allt de kan på den fronten.

- Vi har en elnota på Braviken, på i år över 500 miljoner kronor. Så varje sparad krona gör vi allt vi kan för att nå.