Föräldrar protesterar igen

I nästa vecka får de elever som under hösten bussats till Kuddby skola från Västra Husby flytta tillbaka till sina klassrum efter mögelsanering. Men trots det har föräldraprotesterna nu tagit ny fart.

Orsaken till att en del föräldrar protesterar är att hela skolan inte kommer vara färdigrenoverad förrän nästa höst något som innebär att förskolebarn och förstaklassare nu får åka buss till Kuddby.
- Jag tycker det känns jobbigt, jag tycker inte det är en bra lösning. Det är tråkigt att vi föräldrar inte fått vara delaktiga i det här beslutet utan vi fick bara ett färdigt besked på papper, säger en besviken förälder.

Det var strax efter terminsstarten i augusti som rektorn Roger Rönnels helt enkelt bestämde sig för att stänga skolan efter att flera barn blivit sjuka. Beslutet föregicks av kraftiga protester från föräldrarna men trots att saneringen nu är i full gång och att vissa delar till och med är klara för inflyttning är alla alltså inte nöjda.
Problemet nu är att församlingshemmet där de yngre barnen fått sin undervisning i höst är sålt och eftersom hela skolan inte är färdig för inflyttning blir det nu istället de som får sätta sig på bussen till Kuddby skola drygt två mil bort.

Men att föräldrarna inte skulle ha fått någon information  stämmer inte hävdar rektorn Roger Rönnels idag. Enligt honom har föräldrarna i de berörda klasserna både fått besöka skolan i Kuddby och fått möjlighet att säga vad de tycker på speciella föräldramöten. Enligt barn- och utbidlningsnämndens ordförande Anders Senestad på Söderköpings kommun är beslutet att låta de yngsta barnen åka de dryga två milen till Kuddby istället för de äldre noga genomtänkt och en säkerhetsåtgärd.
- Skälet till det är att vi har bedömt det som att det är bättre att de yngre barnen är borta från byggarbetsplatsen. Vi ser det som större bekymmer att ha de där mot att ha de äldre barnen.